การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

1 เมษายน 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 183

การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI


เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word

25 มีนาคม 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 166

เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word


การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint

8 เมษายน 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 388

การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint


Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart

25 มีนาคม 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 208

Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart


Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

11 มีนาคม 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 237

Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)