การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint

8 เมษายน 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 120

การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint


Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart

25 มีนาคม 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 71

Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart


Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

11 มีนาคม 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 73

Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)