ติดต่อ

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

citcoms.train@up.ac.th
facebook.com/citcoms.up

ติดต่อ

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอในเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เส้นทาง

Contact

Center for Information Technology and Communication Services (CITCOMS)

19 Moo 2 Tambon Maeka Amphur Muang Phayao 56000 Thailand